משאיות

הארגוו מעסיק שני קציני בטיחות ותיקים ומנוסים. האגון עובדמרושים של משרד התחבורה, הכוללים היתרי עבודה הנדרשיםההובלה, כגון אישורי מוביל, היתרי עבודה בגובה, אישור הפעלבארגון נערכים לעובדים ולנהגים ימי הדרכה בתחום העמסההארגון מחובר לטכנולוגיות איכון רכב, אשר מאפשר בכל עת.הארגוו מעסיק שני קציני בטיחות ותיקים ומנוסים. האגון עובדמרושים של משרד התחבורה, הכוללים היתרי עבודה הנדרשיםההובלה, כגון אישורי מוביל, היתרי עבודה בגובה, אישור הפעלבארגון נערכים לעובדים ולנהגים ימי הדרכה בתחום העמסההארגון מחובר לטכנולוגיות איכון רכב, אשר מאפשר בכל

 

חדשות