מנופים


'התנועה' מפעילה ארבעה מנופים בסדרי גודל של 70 טון/מטר ועד 175 טון/מטר. נוספים להם עוד שני מנופי 62 טון/מטר ו-88 טון/מטר במסגרת חברת תחבורה.

 

חדשות