הובלת מכולות

 

מכולות

התנועה עמק חפר משענת מכולות 20 ו 40 רגל בין הנמלים השונים ליעדי הלקוחות הקיף הפעילות השנתי מסתכם באלפי מכולות.

המכולות מובלות בתצורות שונות ,מכולות רגילות ובתצורת O.T ובקרור.

המכולות מובלות ע"ג עגלות "סקלייט" או משטח, ובמקרים מיוחדים ע"ג עגלות נמוכות.

ביכולת החברה לנייד מכולות תוך שימוש במנופים המותקנים ע"ג הגוררים ולבצע עבודות פריקה במקום.

 

 

איזוטנקים

מכולת טנק – האיזוטנק הוא מיכל שכלוא בתוך מסגרת שעומדת בתקני ה – ISO ובחוקים הבינלאומיים להובלת נוזלים בים וביבשה (שמן, אלכוהול, כימיקלים ועוד). המיכל מכוסה במעטפת חיצונית המבודדת ומותאמת לן במדויק .

האיזוטנק מסווג בהתאם לסוג המיכל והמעטפת שלו .


בהתאם לסווג מתאימים את סוג החומר שניתן לטעון בתוכו .
תפקידה של המסגרת הוא לתמוך ולהגן על המיכל ולהתאים אותו לטעינה באוניית מכולה.
המסגרת בנויה בתאם לתקני ה – ISO למכולות רגילות , כך שתוכל לעמוד במשקלים ובעומסים שמופעלים עליה .

 

חדשות